Start sezonu Zima 2021 i SUPER PROMOCJE


To okazja, której nie wolno zmarnować!

Mamy dla Was setki hoteli i apartamentów w Alpach, ale mamy też dużo więcej:

  • zniżki do 800 zł na parę

  • brak zaliczek przy rezerwacji!

Rezerwuj teraz, skorzystaj z promocji a zaliczki przesuń na później! Aby potwierdzić rezerwację wystarczy wpłacić tylko 10% w terminie do 01.10

  • gwarancja bezkosztowej rezygnacji do 30 dni roboczych przed wyjazdem, bez podawania przyczyny

Tak na wszelki wypadek.

  • dla klientów autokarowych 1+1 gratis

Rezerwując 1 miejsce na wyjazd autokarowy otrzymasz dodatkowy fotel w autokarze gratis.

  • gwarancję śniegu

Jeżeli planujesz wyjazd w grudniu i obawiasz się o śnieg – bądź spokojny. W przypadku otwarcia mniej niż 50% tras możesz zrezygnować bezkosztowo na tydzień przed wyjazdem lub przełożyć wyjazd na inny termin.

  • zawsze jesteś objęty ubezpieczeniem od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami

Promocja obowiązuje od 01.07 do 30.09.2020. / aktualizacja 02.09.2020


Regulamin Promocji „START SEZONU ZIMA 2021”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „START SEZONU ZIMA 2021” jest Wygoda Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Bohaterów Getta 17/14, 30-547 Kraków, NIP: 6762360510.

2. Promocja „START SEZONU ZIMA 2021”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnik przystępujący do promocji akceptuje treść niniejszego regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

4. Promocja trwa od 01.07.2020 do 30.09.2020 lub do wyczerpania miejsc.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami.

6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi, który w czasie trwania promocji podpisał zgłoszenie-umowę o świadczenie usług turystycznych z Wygoda Travel Sp. z o.o.:
 

Rabaty te będą zróżnicowane w zależności od terminu, środka transportu i rodzaju zakwaterowania. Będą one widoczne przy każdej ofercie (do ok 800 zł za pobyt dwuosobowy). Właściwa kwota rabatu jest wyrażona w walucie Euro, natomiast kwoty w PLN podawane w materiałach marketingowych, w tym również na stronie internetowej, są jedynie przybliżoną wartością rabatu (bliższą lub dalszą, ze względ u na zmieniający się kurs Euro).
 

Wpłata zaliczki podczas rezerwacji wyjazdu w okresie promocji nie jest konieczna. Aby potwierdzić dokonanie rezerwacji należy wpłacić zaliczkę wysokości 10% do 01.10.2020. Brak wpłaty oznacza rezygnację z wyjazdu.
 

Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny do 30 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Po tym czasie koszty w przypadku rezygnacji są naliczane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa z uwzględnieniem Gwarancji zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji (dodatkowe świadczenie wykupywane opcjonalnie w momencie zakup u imprezy), o ile została wykupiona. Nie dotyczy umów grupowych.
 

Każdy klient dokonujący rezerwacji wyjazdu auto karowego w czasie trwania promocji otrzymuje dodatkowe miejsce w autokarze gratis. Nie dotyczy umów grupowych.
 

Dotyczy terminów grudniowych: jeśli na 7 dni  przed wyjazdem otwartych będzie mniej niż 50% tras w docelowym ośrodku narciarskim, istnieje możliwość uzyskania pełnej wpłaconej kwoty za wyjazd lub bezkosztowej zmiany rezerwacji na preferencyjnych warunkach na inny termin lub inny region.
 

7. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji w terminie określonym w punkcie 4, poprzez stronę internetową (www.wygodatravel.pl), Call Center (12 252 09 10) lub w dowolnym biurze agencyjnym, należącym do sieci agencyjnej Wygoda Travel Sp. z o.o. oraz wniesienie zaliczki w wysokości 10% całkowitej ceny imprezy turystycznej w terminie do 01.10.2020. W przypadku niedokonania wpłaty zaliczki w tym terminie zostanie automatycznie anulowana, a zarezerwowany pokój/pokoje, apartament/apartamenty trafia/trafiają ponownie do ogólnodostępnej puli promocyjnej.

8. Każdy hotel, w każdym terminie, posiada ściśle ograniczoną pulę pokoi objętych promocją. Organizator zastrzega sobie możliwość nie informowania o liczbie pozostałych pokoi promocyjnych.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020. - regulamin w wersji PDF / aktualizacja 02.09.2020

 
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.